ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิชวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)สพม.12 สพม.12
2นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2สพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3